مشخصات مهدی پیله ور

مشخصات عضو سازمان
 مهدی پیله ور
مهدی پیله ور


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-جردن نبش آناهیتا لیزر پوست
تلفن:88870436

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/5/10
تاریخ انقضا 1400/1/31