مشخصات مریم قاسمی خواجکینی

مشخصات عضو سازمان
 مریم قاسمی خواجکینی
مریم قاسمی خواجکینی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-خ کارگر جنوبی نرسیده به چهارراه لشگر نبش کوی فخرالسادات پ 1 واحد 3
تلفن:55413218

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1396/10/27
تاریخ انقضا 1401/10/21