مشخصات مینو حبیبی

مشخصات عضو سازمان
 مینو حبیبی
مینو حبیبی


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های داخلی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-خ بهار شهید جواد کارگر بیمارستان ایرانشهر کلینیک ریه
تلفن:77767019
آدرس: تهران-تهران-پاسداران بوستان 9بیمارستان لبافی نژاد
تلفن:22549011-9
آدرس: تهران-تهران-خ سهروردی شمالی - نبش توپچی - شماره 40 - ط 2 - ش 9
تلفن:88740203

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/3/11
تاریخ انقضا 1400/4/1