مشخصات ثریا اکرام نصرتیان

مشخصات عضو سازمان
 ثریا اکرام نصرتیان
ثریا اکرام نصرتیان


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: خراسان رضوی-مشهد-بلوار سجاد نزدیک چهارراه خیام - بالای مجتمع تجاری بیستون
تلفن:37689600

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهر مشهد
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/8/25
تاریخ انقضا 1400/11/20