مشخصات سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی

مشخصات عضو سازمان
 سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی
سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی


مدارک تحصیلی: فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تخصص جراحی عمومی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-میدان ونک بلوار جهان کودک پ 61 واحد 14
تلفن:88882928
آدرس: تهران-تهران-خ آبان جنوبی بیمارستان 15 خرداد
تلفن:88901109

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/3/1
تاریخ انقضا 1401/4/1