مشخصات محمدرضا جعفری

مشخصات عضو سازمان
 محمدرضا جعفری
محمدرضا جعفری


مدارک تحصیلی: تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان اسلامشهر- شهر چهاردانگه
نوع پروانه پروانه تبصره 7
تاریخ صدور 1396/11/10
تاریخ انقضا 1398/11/10

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/3/3
تاریخ انقضا 1400/3/3