مشخصات شادی شکوه یار

مشخصات عضو سازمان
 شادی شکوه یار
شادی شکوه یار


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: سمنان-دامغان-خ پرستار کوچه شفا ساختمان پزشکان شفا
تلفن:5250057

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/4/8
تاریخ انقضا 1400/3/12