مشخصات منصوره امیدی

مشخصات عضو سازمان
 منصوره امیدی
منصوره امیدی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: البرز-کرج-جهانشهر خ زهره پ10
تلفن:4485161

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1394/10/1
تاریخ انقضا 1399/7/29