مشخصات لیلا خرازی

مشخصات عضو سازمان
 لیلا خرازی
لیلا خرازی


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: البرز-کرج-خ شهید بهشتی- ساختمان پزشکان زرین گل طبقه 2 واحد 6
تلفن:32268911

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/5/19
تاریخ انقضا 1400/12/29