مشخصات غلامحسین نادری فر

مشخصات عضو سازمان
 غلامحسین نادری فر
غلامحسین نادری فر


مدارک تحصیلی: تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-کامرانیه چیذر میدان ندا کلینیک ندا
تلفن:22230729
آدرس: تهران-تهران-بیمارستان عرفان
تلفن:23021185

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/5/27
تاریخ انقضا 1400/6/23