مشخصات مهران جعفرپوریانی

مشخصات عضو سازمان
 مهران جعفرپوریانی
مهران جعفرپوریانی


مدارک تحصیلی: تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: لرستان-پلدختر-بلوار امام خمینی طبقه قوقانی داروخانه مرکزی

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان اسلامشهر- شهر چهاردانگه
نوع پروانه پروانه تبصره 7
تاریخ صدور 1397/4/20
تاریخ انقضا 1399/4/21

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/9/23
تاریخ انقضا 1400/8/18