مشخصات مهدی آفاقی سرای

مشخصات عضو سازمان
 مهدی آفاقی سرای
مهدی آفاقی سرای


مدارک تحصیلی: تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-ارتش جنوبی روبروی بیمارستان الزهرا ساختمان آفتاب
تلفن:35549260
آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-بیمارستان محلاتی