مشخصات سیما سیدغفوری

مشخصات عضو سازمان
 سیما سیدغفوری
سیما سیدغفوری


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-زعفرانیه م اعجازی ب بهزادی س سامان پ39 ط1 شرقی
تلفن:22433780

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/7/8
تاریخ انقضا 1402/7/6