مشخصات آزاده مهدیان ریزی

مشخصات عضو سازمان
 آزاده مهدیان ریزی
آزاده مهدیان ریزی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: چهارمحال و بختیاری-لردگان-شبکه بهداشت و درمان
تلفن:5222515-0382

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/5/29
تاریخ انقضا 1402/4/1