مشخصات علی نیک زاد

مشخصات عضو سازمان
 علی نیک زاد
علی نیک زاد


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-خ پیروزی- روبروی خ همایون -پ 702
تلفن:77413750
آدرس: تهران-تهران-اتوبان بسیج بیمارستان بعثت نهاجا

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/3/8
تاریخ انقضا 1400/6/31