مشخصات محتشم الماسی زاده

مشخصات عضو سازمان
 محتشم الماسی زاده
محتشم الماسی زاده


مدارک تحصیلی: تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-خ کارگرشمالی بالاترازفاطمی ک خسروی ساختمان جامی ط3
تلفن:88631110
آدرس: تهران-تهران-بیمارستان میلاد

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/5/25
تاریخ انقضا 1400/5/28