مشخصات لیلا مصطفائی

مشخصات عضو سازمان
 لیلا مصطفائی
لیلا مصطفائی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-بیمارستان 501 ارتش جمهوری اسلامی

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1394/5/4
تاریخ انقضا 1399/4/1