مشخصات شهاب شریعت

مشخصات عضو سازمان
 شهاب شریعت
شهاب شریعت


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: فارس-شیراز-خ زند بین 20 متری و باغشاه ساختمان پاسارگاد طبقه 4
تلفن:2354925

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان فارس- شهرستان شیراز- شهر شیراز
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/3/26
تاریخ انقضا 1400/4/1