مشخصات شیوا شایسته فر

مشخصات عضو سازمان
 شیوا شایسته فر
شیوا شایسته فر


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های کودکان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: البرز-کرج-میدان شهدا ساختمان سینا طبقه 4

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان البرز- شهرستان كرج- شهر كرج
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1396/2/9
تاریخ انقضا 1398/5/31