مشخصات ریحانه حسینی

مشخصات عضو سازمان
 ریحانه حسینی
ریحانه حسینی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: سمنان-گرمسار-بیمارستان امام
تلفن:4222235