مشخصات مرجان محبوبی

مشخصات عضو سازمان
 مرجان محبوبی
مرجان محبوبی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-خ شریعتی خ زرگنده بیمارستان جواهری - بیمارستان البرز خ وصال
تلفن:22009981
آدرس: تهران-تهران-خ مطهری نبش سربداران پ 41 جدید ط 4
تلفن:88942357

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/3/31
تاریخ انقضا 1400/1/1