مشخصات نائره خداشناس فیروزآبادی

مشخصات عضو سازمان
 نائره خداشناس فیروزآبادی
نائره خداشناس فیروزآبادی


مدارک تحصیلی: تخصص بیهوشی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-اتوبان شهید همت بیمارستان میلاد
تلفن:88061986-88790299

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/9/17
تاریخ انقضا 1400/8/12