مشخصات شبنم جعفری زارع

مشخصات عضو سازمان
 شبنم جعفری زارع
شبنم جعفری زارع


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: اردبیل-اردبیل-سرچشمه کوچه شمس ساختمان پزشکان بابک
تلفن:33254727

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان اردبيل- شهرستان اردبیل- شهر اردبیل
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1394/6/26
تاریخ انقضا 1399/6/27