مشخصات گیتا حاتمی زاده

مشخصات عضو سازمان
 گیتا حاتمی زاده
گیتا حاتمی زاده


مدارک تحصیلی: فلوشیپ نازایی و آی وی اف
تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-بیمارستان پارس
تلفن:88965060
آدرس: تهران-تهران-خ پاسداران نبش نگارستان 10
تلفن:22880114
آدرس: تهران-تهران-بیمارستان بوعلی م امام حسین اول خ دماوند

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/4/10
تاریخ انقضا 1402/2/14