مشخصات قادر خدایارپور

مشخصات عضو سازمان
 قادر خدایارپور
قادر خدایارپور


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-خ فلاح خ ابوذر بالای داروخانه چناری
تلفن:55774326

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/6/10
تاریخ انقضا 1400/7/30