کارگاه آموزشی مالی و مالیاتی نظام پزشکی برگزار شد

کارگاه آموزشی مالی و مالیاتی نظام پزشکی برگزار شد

کارگاه آموزشی مالی و مالیاتی نظام پزشکی برگزار شد

سازمان نظام پزشکی کارگاه آموزشی مالی و مالیاتی را به منظور آشنایی نظام پزشکی شهرستانها با مفاد و مقررات قانونی مالیات بردرآمد برگزار نمود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی این کارگاه با هدف آشنایی نظام پزشکی شهرستانها با مشکلات و مسایل مالی و مالیاتی و سیستم های نرم افزاری اشخاص حقوقی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع در روز پنج شنبه مورخ 21تیرماه و با حضور نمایندگان مالی و اداری نظام پزشکی شهرستانها با سرفصل های ذیل برگزار شد.

  • 1-کارگاه IT با سرفصل تشریح فرآیند نرم افزارهای سازمان
  • 2-کارگاه مالیاتی با سرفصل تکالیف مودیان
  • 3-کارگاه مالی با سرفصل خزانه داری کل و آیین نامه مالی و معاملاتی
۱۳۹۷/۰۴/۲۱