مباحث مورد بحث تعرفه های خدمات سلامت در سال 1397

مباحث مورد بحث تعرفه های خدمات سلامت در سال 1397

مباحث مورد بحث تعرفه های خدمات سلامت در سال 1397

هیات رئیسه شورای عالی و هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه ای به دکتر فاضل ریاست کل سازمان نظام پزشکی ضمن اعلام حمایت همه جانبه از نامه ایشان خطاب به وزیر بهداشت در مورد تعرفه های خدمات سلامت در سال 97 نکاتی را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن نامه ها و پیوست های آن در مورد تعرفه خدمات سلامت سال 97 در لینکهای زیر موجود است :

 

http://irimc.org/FileManager/13970406/4.pdf

 

http://irimc.org/FileManager/13970406/3.pdf

 

http://irimc.org/FileManager/13970406/1.pdf

http://irimc.org/FileManager/13970406/2.pdf

۱۳۹۷/۰۴/۰۵