پست الکترونیک اختصاصی اعضای سازمان نظام پزشکی

پست الکترونیک  اختصاصی اعضای سازمان نظام پزشکی

پست الکترونیک اختصاصی اعضای سازمان نظام پزشکی

آدرس سرور ایمیل اعضای سازمان نظام پزشکی از mail.irimc.org به mail.irimed.orgتغییر پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی به اطلاع اعضای محترم میرساند با توجه به انتقال ایمیل سرور پست الکترونیکی اعضای سازمان از دامنه irimc.org به دامنه irimed.org از این پس کاربران محترم باید جهت استفاده از ایمیل سازمان از دامنه irimed.org استفاده نمایند. بدیهی است آدرس سرور ایمیل نیز  به mail.irimed.orgتغییر پیدا کرده است.

لازم به توضیح است این پیام به منزله اطلاع رسانی نهایی بوده و اطلاعیه های قبلی مستقیما به ایمیل های فعال ارسال گردیده است.

۱۳۹۷/۰۷/۱۱