کوه پیمایی دره زیبای هلمون ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی

کوه پیمایی دره زیبای هلمون ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی

کوه پیمایی دره زیبای هلمون ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی

​ معاونت رفاهی و اجتماعی صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی مورخ 97/8/11 کوه پیمایی دره زیبای هلمون را ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی برگزار می کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی شرایط این کوه پیمایی به شرح ذیل است:

مکان رودبار قصران بین میگون و شمشک

یازدهم آبان ماه نود و هفت

ساعت حرکت شش و نیم صبح از جلوی درب سازمان

هزینه شرکت در برنامه چهل هزار تومان

وسایل مورد نیاز : کفش و البسه مناسب.آب و یک وعده غذا

ثبت نام:طبقه سوم سازمان نظام پزشکی واحد رفاهی صندوق تعاون و رفاه سازمان 84138396 و یا ارسال عدد یک به شماره 09027457531

مربی تیم: دکتر حمید مساعدیان

 

 

 

۱۳۹۷/۰۸/۰۹