توافق نامه سازمان نظام پزشکی با شرکت هواپیمایی لوفت هانزا آلمان

توافق نامه سازمان نظام پزشکی با شرکت هواپیمایی لوفت هانزا آلمان

توافق نامه سازمان نظام پزشکی با شرکت هواپیمایی لوفت هانزا آلمان

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران توافق نامه ای را با شرکت هواپیمایی لوفت هانزا آلمان (به نمایندگی از چهار شرکت معتبر حمل و نقل هوایی ) امضا نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مراسم امضای توافق نامه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و شرکت هواپیمایی لوفت هانزا آلمان به نمایندگی از چهار شرکت معتبر حمل و نقل هوایی (ایرکانادا ، خط هوایی اتریشی ، لوفت هانزا و خط هوایی سوئیس ) برگزار شد.

به موجب این توافق نامه اعضای سازمان نظام پزشکی کشور می توانند برای دسترسی به تسهیلات و تخفیفات سفرهای خارج از کشور از مزایای این توافق نامه بهره مند شوند.

مدت زمان این توافق نامه از خرداد ماه 1396 لغایت اواخر اردیبهشت سال 1397 است .

۱۳۹۶/۰۴/۲۰