مصوبات نهمین جلسه شورای عالی اعلام شد

مصوبات نهمین جلسه شورای عالی اعلام شد

مصوبات نهمین جلسه شورای عالی اعلام شد

نهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی در روز پنج شنبه مور خ 97/2/20 تشکیل و مصوبات آن اعلام شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مصوبات نهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی به شرح ذیل است

 • پیرو مصوبه شماره 2 هشتمین جلسه شورای عالی مورخه 97/1/30 و نظر به اعلامافزایش پنج درصدی تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1397 نسبت به سال 1396 توسط هیات محترم وزیران، شورای عالی تصویب نمود که رئیس کل محترم بر اساس بند " ک " ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی نسبت به انعکاس مجدد نظریات کارشناسی سازمان در این خصوص به کلیه مراجع ذیربط و نیز نظام پزشکی های سراسر کشور و انجمن های علمی اقدام نمایند.

   

 • مکاتبه شماره 1691/10/100/1397 مورخه 1397/2/17رئیس کل محترم سازمان مشتمل بر پیشنهادات مربوطه جهت برون رفت از معضل مالیات بر ارزش افزوده مطرح و مقرر گردید موضوع در اسرع وقت در کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه ، بودجه و تشکیلات با استفاده از نقطه نظرات کمیسیونهای تخصصی مشورتی مالیات و عوارض و طرح ها و لوایح و آئین نامه بررسی و نتیجه به شورای عالی منعکس گردد.

   

 • مکاتبه شماره 2996/10/100/1397 مورخه 6/2/1397 رئیس کل محترم سازمان مبنی بر ضرورت بازنگری راهنمای اخلاق پزشکی و تغییر تاریخ اجرای آن از 15/4/97 به 15/7/97 مطرح و مصوب گردید. در ضمن مقرر گردید کلیه نظرات اصلاحی جهت انعکاس به کمیسیونهای اخلاق پزشکی و انتظامی حداکثر تا تاریخ 1/4/97 به دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد.

   

 • مکاتبه شماره 1981/10/100/1397 مورخه 19/2/1397 رئیس کل محترم سازمان مبنی بر خارج نمودن دستور جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص چارت تشکیلاتی سازمان از دستور کار شورای عالی مورخه 20/2/97 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . در ضمن مقرر گردید حداکثر ظرف مدت یک ماه پیشنهادات سازمان در این خصوص به دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد.

   

  لازم به ذکر است :آئین نامه داخلی اداره جلسات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها مصوب کمیسیون برنامه ، بودجه و تشکیلات در جلسه مطرح و با اصلاحاتی به شرح پیوست مصوب گردید.

 •  

 • مکاتبه شماره 9/326/1397 مورخه 19/2/1397 رئیس نظام پزشکی فردیس در خصوص وجود برخی مشکلات با نظام پزشکی کرج مطرح و مقرر گردید موضوع در کمیسیون برنامه ، بودجه و تشکیلات بررسی و نتیجه ظرف حداکثر دوماه به دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد.

   

 • با توجه به تفاهم نامه منعقده و گزارش ارائه شده توسط صندوق تعاون و رفاه ، شورای عالی صندوق تعاون و رفاه را مکلف نمود که ظرف مدت دو ماه پیشنهاد جامع و عملیاتی خود را در خصوص احداث مرکز همایش های علمی با مشارکت شرکت سامان محیط وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت بررسی به شورای عالی ارائه نماید. / ن

 

برای دریافت فایل آیین نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

http://irimc.org/filemanager/1253-652415-9652-7788777.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۹۷/۰۲/۲۵