برنامه مجمع عمومی نظام پزشکی اعلام شد

برنامه مجمع عمومی نظام پزشکی اعلام شد

برنامه مجمع عمومی نظام پزشکی اعلام شد

جدول زمان بندی برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی که در تاریخ 18 و 19 مردادماه جاری برگزار می شود ؛ اعلام شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل است :

 

 

برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی

روز پنج شنبه مورخه97/5/18

 

عنوان

زمان

مراسم افتتاحیه (قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران )

8/30الی8/45

استقرار هیات رئیسه و استماع گزارش ریاست کل محترم سازمان

 

8/45الی9/15

استماع گزارش ریاست محترم شورای عالی سازمان

 

9/15الی9/45

استماع گزارش هیئت رئیسه مجمع عمومی

 

9/45الی10/15

استراحت و پذیرایی

10/15الی10/45

استماع گزارش بازرسین محترم مجمع عمومی (هر کدام 15 دقیقه)

 

10/45الی11/30

برگزاری انتخاب بازرسین

 

 11/30الی 13

اعلام نتایج انتخابات بازرسین و اختتام روز اول

 

13 الی 14

 

 

 

برنامه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی

روزجمعه مورخه97/5/19

 

عنوان

زمان

مراسم افتتاحیه (قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران )

8/30الی 9

ارائه مقالات واصله از سوی اعضای مجمع عمومی (حداکثر 15 نفر هر کدام پنج دقیقه

9 الی10/30

استراحت و پذیرایی

10/30الی10/45

شروع پانل (با حضور رئیس کل و معاونین و هیات رئیسه محترم شورای عالی) طی دو نوبت

10/45الی12/15

مراسم اختتامیه ، ناهار و نماز

 

 

 

 

۱۳۹۷/۰۴/۳۰