راه اندازی مرکز شتابدهی و نوآوری دیجیتال درحوزه سلامت و گردشگری سلامت

راه اندازی مرکز شتابدهی و نوآوری دیجیتال درحوزه سلامت و گردشگری سلامت

راه اندازی مرکز شتابدهی و نوآوری دیجیتال درحوزه سلامت و گردشگری سلامت

مرکز شتابدهی و نوآوری دیجیتال درحوزه سلامت و گردشگری سلامت راه اندازی و تفاهم نامه همکاری توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات میان صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ،دکتر محمد جهانگیری دبیر کمیته راهبری و سیاستگذاری مرکز شتابدهی و نوآوری دیجیتال درحوزه سلامت و گردشگری سلامت کشور یکی از عناصر مهم و حائز اهمیت و کلیدی در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را عنصر هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در فراهم سازی بستر مشارکت مردم و متخصصین جهت بکارگیری دانش و کاربرد آن برای تحقق اهداف توسعه ملی عنوان کرد.

 وی افزود :هدف اصلی در حوزه تدوین این تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و طبق تفویض وزیر محترم بهداشت بر اساس ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، بحث حمایت و تسریع در حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات درحوزه سلامت و گردشگری سلامت است که با توجهات ریاست کل سازمان نظام پزشکی ،ریاست شورای عالی و مدیر عامل صندوق تعاون و رفاه اولین جلسه این کمیته مورخ 9/7/97 در محل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی تشکیل شد.

 وی در خصوص جزئیات این جلسه اظهار کرد : به صورت مبسوط مباحث مختلف و زیرساختی  از جمله حمایت فنی و قانونی از کسب و کارهای نوین درحوزه سلامت را مورد بحث و بررسی قرار دادیم که اولین نتیجه و اثربخشی را برای مردم و سپس جامعه پزشکی خواهد داشت.

جهانگیری ادامه داد :  تمام تلاش ها بر این است که هزینه ها مدیریت و خلق ثروت برای حوزه سلامت داشته باشیم و بتوانیم از پتانسیل و ظرفیت های جامعه پزشکی برای خدمات بهینه به مردم و دسترسی سریع به این خدمات را فراهم کنیم ؛ به عنوان مثال درحوزه مشاوره های مختلف که می توانیم به مردم داشته باشیم از بخش خصوصی استفاده کرده  و سرمایه گذاری لازم انجام می شود تا جامعه پزشکی  به این مشاوره ها از طریق فناوری اطلاعات دسترسی داشته  و خدمات مربوطه  از جمله تله مدیسین ، جراحی از راه دور و تشکیل پرونده الکترونیک برای گردشگران سلامت را به مردم ارائه دهند.

 دبیر کمیته راهبری و سیاستگذاری مرکز شتابدهی و نوآوری دیجیتال درحوزه سلامت و گردشگری سلامت کشور یکی از اهداف اصلی این کمیته را پیشبرد وظایف اصلی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درحوزه سلامت و جامعه پزشکی عنوان کرد و گفت : نیازهایی که جامعه پزشکی برای رفع مشکلات و دغدغه های خود دارند؛ در اولویت کار قرار خواهد گرفت به عنوان مثال مطب ها دغدغه های زیادی دارند برای اطلاع رسانی به مردم و برای اینکه بتوانند مشارکت آنها را داشته باشند که در این قسمت توجه زیادی خواهیم داشت .

 

 

وی با اشاره به این که این مرکز خود وارد کسب و کار نمی شود بلکه مشاوره های لازم را انجام داده و از کسب و کارها حمایت می کند و اولویت کارش با جامعه پزشکی است ؛ خاطرنشان کرد:

 مسئله مهم دیگر این است که بتوانیم از ظرفیت و خلاقیتهای جامعه پزشکی به صورت بهینه و هماهنگ در توسعه خدمات سلامت استفاده کنیم و نوآوری های لازم را در این زمینه داشته باشیم.

***ورود عملیاتی شرکت ها و استارت آپ های سلامت  

دکتر سید محمود تارا رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز با اشاره به مباحثی که در این وزارتخانه در خصوص توسعه سلامت الکترونیک پیش آمده است، تصریح کرد :  طبق رسالتی که در برنامه ششم توسعه بر عهده وزارت بهداشت مبنی بر انتقال تمام سرویس ها و خدمات به حوزه سلامت الکترونیک از جمله پرونده الکترونیک سلامت ، نظام ارجاع و پزشک خانواده نهاده شده است ؛ وزارت بهداشت از چند ارگانی که در این زمینه می توانند فعال باشند و زمینه خدمات را در حوزه خدمات سلامت الکترونیک فراهم کنند ، درخواست کمک کرده است تا درحوزه  پیشرفت سلامت الکترونیک پیش قدم شوند و هر کدام در حیطه تخصصی خود صاحب این خدمات باشند .

 

 

وی یکی از بحثهای پیش آمده از سوی وزیر بهداشت را واگذاری خدمات مربوط به پزشکان در حیطه سلامت الکترونیک از جمله مباحث مربوط به نسخه الکترونیک و نظام ارجاع که مرتبط با پزشکان است، عنوان کرد و افزود: برای ورود به این مسئله تمام بحثهایی که مرتبط با ارتقاء سطح سواد دیجیتال پزشکان است طی نامه ای به ریاست کل سازمان نظام پزشکی ارسال شد و همه این موارد زمینه ساز این شد که نظام پزشکی ورود جدی به این امر داشته باشد و این مرکز یکی از ارکان ورود به این حیطه محسوب شده و موجب می شود تا شرکت ها و استارت آپهای سلامت به این مسئله ورود و آن را عملیاتی کنند.

***شتاب دهی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

دکتر محسن مصلحی مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه و دبیر شورای عالی نظام پزشکی نیز یکی ازمقولات مهم درحوزه سلامت را ساماندهی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در این حوزه دانست و گفت: سازمان نظام پزشکی در راس و صندوق تعاون و رفاه به عنوان یکی از ارکان سازمان خود را موظف دانست که در این حوزه ورود کرده و با مذاکرات معاونت فنی و نظارت سازمان ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وهمچنین وزارت بهداشت در طی ماههای گذشته ، ضرورت راه اندازی ای مرکز برای ساماندهی به امور کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات بیش از پیش احساس شد.

وی افزود: همه دست اندرکاران امر متفق القول شدند تا مجموعه ای را در صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی تشکیل دهند که این مجموعه طی ساختار تشکیلاتی و با هماهنگی سایر ارگانهای ذکر شده نسبت به برنامه ریزی برای ساماندهی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات درحوزه سلامت اقدام کند .

به گفته وی در  اولین جلسه شورای راهبری که به ریاست  دکتر علیرضا زالی و دبیری دکتر جهانگیری و سایر اعضای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت تشکیل شد ،آیین نامه های  داخلی تدوین و ساختار اجرایی مصوب گردید و در جلسه آتی برنامه عملیاتی این مرکز که در واقع مرکز شتاب دهی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات سلامت و شرکتهای دانش بنیان است ؛مصوب خواهد شد.

۱۳۹۷/۰۷/۱۰