نظام پزشکی در شورای عالی بیمه تنها یک رای دارد

نظام پزشکی در شورای عالی بیمه تنها یک رای دارد

نظام پزشکی در شورای عالی بیمه تنها یک رای دارد

افزایش پنج درصدی تعرفه خدمات درمانی در شورای عالی بیمه به تصویب رسید و این درحالی است که نظام پزشکی در این شورا تنها یک رای دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ، تصویب افزایش پنج درصدی تعرفه خدمات درمانی درشورای عالی بیمه که اكثريت قريب به اتفاق اعضاي آن مصرف كنندگان خدمات پزشكي هستند و طبعا مخالف افزايش تعرفه ها، عجیب نیست. آن هم در حالی که نظام پزشكي در اين شورا تنها يك راي دارد!

 

 

۱۳۹۷/۰۲/۱۱