سرپرست دفتر سطح بندی خدمات ، نظام ارجاع و پزشک خانواده منصوب شد

سرپرست دفتر سطح بندی خدمات ، نظام ارجاع و پزشک خانواده منصوب شد

سرپرست دفتر سطح بندی خدمات ، نظام ارجاع و پزشک خانواده منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی دکتر محبوبه گلستانی به عنوان سرپرست دفتر سطح بندی خدمات ، نظام ارجاع و پزشک خانواده سازمان نظام پزشکی منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن حکم این انتصاب به شرح ذیل است:

سرکار خانم دکتر محبوبه گلستانی

کارشناس محترم نظام ارجاع

با سلام

نظر به شایستگی سرکار عالی به موجب این ابلاغ ، شما به عنوان سرپرست دفتر سطح بندی خدمات ، نظام ارجاع و پزشک خانواده منصوب می شوید . امید است؛ در پناه حضرت باریتعالی و کوششی که از سرکار عالی انتظار می رود، براساس مصوبات شورای عالی نظام پزشکی در این حوزه مهم کشوری فعال بوده و نقش ارزنده سازمان نظام پزشکی را به منصه ی ظهور رسانید.

دکتر محمد جهانگیری

معاون فنی و نظارت

۱۳۹۷/۱۰/۲۰