حضور اعضای شورای عالی نظام پزشکی بر مزار دکتر نوربخش

حضور اعضای شورای عالی نظام پزشکی بر مزار دکتر نوربخش

حضور اعضای شورای عالی نظام پزشکی بر مزار دکتر نوربخش

در آستانه چهلمین روز درگذشت دکتر سید تقی نوربخش عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ، سرپرست سازمان نظام پزشکی و اعضای شورای عالی این سازمان بر سر مزار دکتر نوربخش حضور یافته و به روح آن مرحوم ادای احترام کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ، امروز پنجشنبه مورخ 97/10/6دکتر ظفرقندی رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی به همراه سایر اعضای شورای عالی در آستانه چهلمین روز درگذشت دکتر سید تقی نوربخش برسرمزار آن مرحوم حضور یافته و ضمن قرائت فاتحه از درگاه ایزد منان غفران و رحمت الهی را برای آن در گذشته مسئلت نمودند.

۱۳۹۷/۱۰/۰۶