سازمان نظام پزشکی 24 ساعته آماده دریافت نظرات مراجعان است

سازمان نظام پزشکی 24 ساعته آماده دریافت نظرات مراجعان است

سازمان نظام پزشکی 24 ساعته آماده دریافت نظرات مراجعان است

​به منظور ارتقای پاسخگویی و سهولت خدمات رسانی به کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی و سایر مراجعان، سازمان نظام پزشکی سامانه الکترونیکی ثبت نظرات ، پیشنهادات وانتقادات را راه اندازی نموده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر خسرو رحمانی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که تمامی تلاش نظام پزشکی بر رضایت مراجعان و ارتقای خدمات رسانی به آنهاست ، تصریح کرد : راه اندازی سیستم الکترونیکی ثبت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات گامی در این راستا بوده و از تمامی مراجعان به این سازمان درخواست می شود تا در صورت تمایل و نیاز، نظرات خود را در این سامانه ثبت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه در طبقه همکف سازمان نظام پزشکی نصب شده و مراجعه کنندگان محترم می توانند نسبت به ثبت اظهار نظر خود اقدام کنند که هر روز توسط ریاست کل سازمان و معاونتهای مربوطه رویت و به تمامی موارد در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.

۱۳۹۷/۰۶/۱۴