پذیرش استعفای مدیریت روابط عمومی سازمان

پذیرش استعفای مدیریت روابط عمومی سازمان

پذیرش استعفای مدیریت روابط عمومی سازمان

سرپرست سازمان ضمن پذیرش استعفای مدیر روابط عمومی سازمان تمرکز بر امور حقوقی و رفع مشکلات مربوطه را به عنوان ماموریت جدید وی اعلام کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دکتر ظفرقندی رییس شورایعالی و سرپرست سازمان ضمن پذیرش استعفای دکتر میلانی فر مدیر روابط عمومی سازمان تمرکز بر امور حقوقی و رفع مشکل مربوطه را به عنوان ماموریت جدید وی اعلام کردند.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر علیرضا میلانی‌فر

 

سلام علیکم

          ضمن پذیرش مکاتبه شماره 16525/11/100/1397 مورخ 1397/10/26 جنابعالی مبنی بر استعفا از مدیریت روابط عمومی سازمان و با توجه به تراکم مسائل و مشکلات حقوقی ارجاعی به سازمان نظام پزشکی که نیاز به بررسی و تعیین تکلیف دارد و ضرورت تمرکز جنابعالی بر امور حقوقی، وظیفه می‌دانم از زحمات شما در حوزه روابط عمومی تشکر نموده تا فرصت کافی و بیش از پیش برای جنابعالی جهت رسیدگی به امور حقوقی سازمان فراهم آید.

 

 

دکتر محمدرضا ظفرقندی

رئیس شورای عالی

و سرپرست سازمان نظام پزشکی

۱۳۹۷/۱۰/۲۶