مجمع عمومی عادی سالیانه نظام پزشکی برگزار می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه نظام پزشکی برگزار می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه نظام پزشکی برگزار می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی 18 و 19 مردادماه سال جاری در مرکز انستیتو پاستور ایران برگزار می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن دعوتنامه مجمع عمومی و موضوعات مورد بحث در فایل پیوست زیر موجود ا ست:

http://irimc.org/FileManager/13970406/5.pdf

 

۱۳۹۷/۰۴/۰۵