تعامل مناسب میان ارکان تصمیم گیری و اجرایی حوزه دندانپزشکی وجود ندارد

تعامل مناسب میان ارکان تصمیم گیری و اجرایی  حوزه دندانپزشکی وجود ندارد

تعامل مناسب میان ارکان تصمیم گیری و اجرایی حوزه دندانپزشکی وجود ندارد

نخستین جلسه هماهنگی اعضای شورای عالی نظام پزشکی ، نمایندگان وزارت بهداشت ، انجمن دندانپزشکی ایران و هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل سازمان نظام پزشکی نخستین جلسه هماهنگی ارکان تصمیم گیری در حوزه دندانپزشکی باحضور جناب آقای دکتر گل علیزاده نایب رئیس شورای عالی ، آقایان دکتر بهنام عباسیان و دکتر کوروش افشین پور از اعضای شورای عالی ، دکتر رزمی دبیر شورای تخصصی ، دکتر صادقی رئیس اداره دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت ، دکتر علی یزدانی و دکتر فرزین سرکارات از اعضای هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد.

 

دکتر بهنام عباسیان هدف از برگزاری این جلسه را بررسی و آسیب شناسی مشکلات مدیریتی و اجرایی حوزه های مختلف دندانپزشکی عنوان نمود و گفت : جامعه دندانپزشکی امروزه با مسائل و مشکلات متعددی نظیر بحران مواد و تجهیزات ، بیکاری فارغ التحصیلان جوان ، عدم توزیع مناسب جغرافیای کاری دندانپزشکان ، عدم انگیزه شغلی به خصوص در مناطق محروم روبروست که قطعا از ادامه این روند مردم شریف کشورمان زیان خواهند دید و از ارائه خدمات مطلوب بهره مند نخواهند شد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن بیان ضرورت تعامل مناسب میان ارکان تصمیم گیری و اجرایی درحوزه دندانپزشکی بیان کرد: عدم تعامل مناسب میان این ارکان قطعا مشکلات موجود را به بحران تبدیل خواهد کرد و راه برون رفت از این معضل ایجاد مرکز امور دندانپزشکی و سلامت دهان وزارت بهداشت است که تمام  بخشهای اجرایی و سیاستگذاری درحوزه دندانپزشکی در آن تجمیع گردد. این رویکرد باعث ایجاد یک بستر سالم و بدون موازی کاری خواهد شد.

۱۳۹۷/۱۰/۰۸