سازمان نظام پزشکی با مشکلات مالی مواجه است

سازمان نظام پزشکی با مشکلات مالی مواجه است

سازمان نظام پزشکی با مشکلات مالی مواجه است

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی از مشکلات موجود برای تامین منابع مالی در این سازمان خبر داد و گفت : علیرغم تمامی مشکلات، کارها در جهت تسریع امور مراجعان به این سازمان درحال انجام و پیگیر حل این مسائل هستیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر خسرو رحمانی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که ساختمان نظام پزشکی به علت تغییر کاربری از سالهای گذشته مشمول پرداخت عوارضی بوده است، بیان کرد : شهرداری عوارضی  را برای سازمان نظام پزشکی در نظرگرفته بود که به علت محدودیت منابع تاکنون پرداخت نشده اما با رایزنی های انجام شده با شهردار محترم تهران و شهردار محترم منطقه و معاونان مربوطه به نتایج خوبی در این زمینه رسیده ایم.

وی افزود: بخش عمده ای از این عوارض بخشوده شده و مابقی بصورت  اقساط پرداخت خواهد شد . همچنین به منظور افزایش ایمنی ساختمان رسیدگی های لازم را انجام داده ایم تا ایمن سازی های ضروری برای ساختمان نظام پزشکی انجام شود.

وی به بحث ارتقاء کمی و کیفی بانک اطلاعاتی پزشکان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم سازمان نظام پزشکی بانک اطلاعاتی پزشکان است که با اقدامات انجام شده سعی کردیم که به لحاظ کمی و کیفی این قسمت را به استانداردهای مطلوب نزدیک کنیم .

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: رایزنی هایی را با اداره امورمالیاتی و دارایی انجام داده ایم تا سازمان نظام پزشکی بتواند از حداکثر  بخشودگی ها و معافیت های قانونی مالیاتی استفاده کند.

۱۳۹۷/۰۷/۰۷