سومین صعود سراسری قله سبلان ویژه اعضای نظام پزشکی برگزار می شود

سومین صعود سراسری قله سبلان ویژه  اعضای نظام پزشکی برگزار می شود

سومین صعود سراسری قله سبلان ویژه اعضای نظام پزشکی برگزار می شود

به مناسبت زاد روز حکیم ابوعلی سینا (روز پزشک ) سومین صعود سراسری قله سبلان ویژه اعضای نظام پزشکی 24 لغایت 26 مردادماه جاری از سوی معاونت رفاهی و اجتماعی صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی برگزار می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی شرایط ثبت نام در این صعود را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

http://irimc.org/filemanager/documents/dikr53-6521-d21.pdf

 

 

۱۳۹۷/۰۴/۲۳