انتصاب مشاور عالی سازمان

انتصاب مشاور عالی سازمان

انتصاب مشاور عالی سازمان

دکتر ظفرقندی به عنوان مشاور عالی سازمان در امور علمی و اجرایی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی طی حکمی از سوی رییس کل سازمان، دکتر ظفرقندی به عنوان مشاور عالی علمی و اجرایی سازمان منصوب شدند در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

رییس محترم شورای عالی

باسلام و احترام

به موجب این حکم جنابعالی به عنوان مشاور عالی اینجانب در امور علمی و اجرایی سازمان منصوب می شوید.

امید است در پرتو تجربیات و مسئولیت های موفق گذشته در ساماندهی علمی و اجرائی سازمان نقش موثر و فعال داشته باشید.

 

دکتر ایرج فاضل

رییس کل

۱۳۹۷/۰۳/۰۲