تفاهم سازمان امور مالیاتی با نظام پزشکی در جهت رفع ابهامات

تفاهم سازمان امور مالیاتی با نظام پزشکی در جهت رفع ابهامات

تفاهم سازمان امور مالیاتی با نظام پزشکی در جهت رفع ابهامات

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از جامعه پزشکی به عنوان یکی از گروههای خوش حساب در پرداخت مالیات نام برد و گفت : تا سال 95 طبق قانون جامعه پزشکی مالیات خود را بر اساس تفاهم نامه ای که با سازمان امورمالیاتی داشته است ، پرداخت نموده و بطور قانونی عمل کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به ابهامات موجود در خصوص مالیات جامعه پزشکی بیان کرد : مالیات جامعه پزشکی تا سال 95 بطور قانونی پرداخت شده اما از سال 96 قانون تغییر کرده و پزشکان نیز بر اساس آن عمل کرده اند .

وی افزود : طبق تبصره 100 که همه اقشار شامل آن می شوند و جامعه پزشکی هم جزیی از آن است ، از این ماده استفاده کرده و بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را ارائه نموده و در این راستا تفاهم های لازم صورت گرفت.

به گفته وی در خصوص بیمارستان های خصوصی که مودیان بزرگ مالیاتی هستند و با توجه به ابهامات موجود به صورت شفاف بین مدیران عامل بیمارستان های خصوصی،  نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی تبادل نظر صورت گرفت و با نشستی که با حضور سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی انتظامی مالیاتی داشتیم ، تفاهم لازم صورت پذیرفت.

جهانگیری در خصوص ماده 169 مکرر نیز اظهار کرد : طبق این ماده دستگاهها ، شرکت ها و مودیان مالیاتی باید خرید و فروش و درآمد و هزینه کالاهای خود را بصورت فصلی در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که براساس قانون مشمول خرید و فروش بویژه در حوزه بیمارستانی نیز می شود که مقرر گردید در این گزارش از سال 96 اطلاعات بصورت کامل ارسال و از سال 92 تا 95 هم اطلاعات موجود ارائه گردد.

انتهای پیام

۱۳۹۷/۰۷/۱۶