گزارش عملکرد معاونت آموزشی و پژوهشی نظام پزشکی

گزارش عملکرد معاونت آموزشی و پژوهشی نظام پزشکی

گزارش عملکرد معاونت آموزشی و پژوهشی نظام پزشکی

معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی برنامه 4 ساله و گزارش عملکرد خود را ارائه داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی برای دریافت فایل گزارش عملکرد معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی می توانید به لینک زیرمراجعه کنید.

http://irimc.org/FileManager/Documents/ResearchReport.pdf

۱۳۹۷/۰۷/۰۹