هشدار نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی در خصوص بودجه سلامت سال 98

هشدار نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی در خصوص بودجه سلامت سال 98

هشدار نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی در خصوص بودجه سلامت سال 98

اگر در بودجه سال 98 کشور سرانه واقعی و منابع مالی مکفی و پایدار پیش‌بینی نشود ، مردم قطعا آسیب خواهند دید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دکتر گل‌علیزاده نایب رییس اول شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص بودجه سلامت سال 98 بیان کرد: عدم تحقق بودجه مورد نیاز برای حوزه سلامت نه تنها مانع بزرگی برای بسط و توسعه بسته خدمات در طرح تحول سلامت خواهد بود بلکه ممکن است موجب کوچک شدن بسته خدمات گشته و در شرایط اقتصادی پیش‌رو موجب تحمیل هزینه‌های کمرشکن بر مردم شود.

وی افزود: جامعه پزشکی سالهاست منتظر واقعی‌سازی تعرفه خدمات بوده و حتی درخواست محاسبه قیمت واقعی خدمات و اعلام عمومی آن را دارد.

دکتر گل علیزاده با بیان اینکه جامعه پزشکی سال‌هاست مطالبات چندین ماهه از سازمان‌های بیمه‌گر دارد، ادامه داد:  باتوجه به این که سازمان تامین اجتماعی بدهی چندین ماهه به جامعه پزشکی و موسسات تشخیصی و درمانی دارد،  اعمال جریمه برای تاخیر در ارائه لیست حق بیمه کارکنان منطقی نبوده و باید بازنگری شود.

وی همچنین تصریح کرد: در شرایطی که کارفرمای بخش خصوصی و بیمه شده حق بیمه را به موقع پرداخت     می کنند، این حق بیمه شده است که با طیب خاطر از خدمات درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی بهره مند شود و لازم است بدهی دولت به این سازمان در بودجه سال 98 تادیه شود.

نایب رئیس اول شورای عالی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که 95 درصد بودجه سازمان بیمه سلامت ایران از بودجه عمومی کشور بوده و لازم است کسری حداقل 6000 میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت در بودجه سال 98 پیش‌بینی شود؛ خاطرنشان کرد: عدم رشد تعرفه خدمات متناسب با نرخ واقعی تورم موجب وارد آمدن لطمات زیادی هم به بخش خصوصی و هم به بخش دولتی شده است و بسیاری از مؤسسات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی یا تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی و تعدیل نیروی انسانی قرار دارند. بنا بر این لازم است دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه ویژه داشته و برای آن چاره ای بیندیشند.

۱۳۹۷/۰۹/۲۶