نامه هیات رئیسه مجمع عمومی نظام پزشکی در خصوص اولویتهای بودجه سال 98

نامه هیات رئیسه مجمع عمومی نظام پزشکی در خصوص اولویتهای بودجه سال 98

نامه هیات رئیسه مجمع عمومی نظام پزشکی در خصوص اولویتهای بودجه سال 98

هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به دکتر فاضل ریاست کل سازمان و دکتر ظفرقندی رییس شورای عالی نظام پزشکی خواستار توجه به الزامات ضروری سلامت در بحث تنظیم اولویتهای بودجه سال 98 کشور و توجه به رسالت سازمان نظام پزشکی در جهت مصلحت کلان نظام سلامت کشور شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است:

استاد گرامی  جناب آقای دکتر فاضل ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی

استاد گرامی  جناب آقای دکتر ظفرقندی ریاست محترم شورایعالی سازمان

سلام علیکم

احتراماً، بدینوسیله لازم می داند در پیگیری مصوبات مجمع عمومی سال ۹۷، ودر  تایید نامه شماره    13146/20/100/1397 مورخ 1397/9/5 رییس محترم کمیسیون نظارت  و نایب رییس اول محترم شورایعالی سازمان ، جناب آقای دکتر گل علیزاده در خصوص الزامات ضروری "سلامت"در بحث تنظیم اولویتهای بودجه سال ۹۸ کشور، توجه آن عزیزان را به رسالت سازمان نظام پزشکی در نشان دادن مصلحت کلان نظام سلامت کشور، و نیز وضعیت بشدت بغرنج گردش مالی ارائه دهندگان خدمات سلامت، اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی، و گروههای مختلف جامعه پزشکی از پزشکان عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده و پزشکان عمومی مطب دار، تا متخصصین رشته های مختلف بخصوص رشته های بالینی نسخه نویس ، تا موسسات درمانی و تشخیص طبی کوچک و بزرگ، جلب مینماید. توجه اکید به مطالبات انباشته شده ارائه دهندگان خدمات سلامت، امکان ادامه فعالیت را از ایشان سلب و بنابراین مستقیما سلامتی مردم را به خطر انداخته است. عدم توانایی سازمانهای بیمه گر، بر مبنای نظام نادرست بیمه گری سلامت در کشور، موجب ناتوانی ایشان در انجام تعهدات مالی در قبال جامعه پزشکی شده است و در این شرایط دولت محترم وظیفه دارد در جهت ترمیم خسارات پزشکان و مراکز درمانی و تشخیص طبی بودجه لازم را پیش بینی نماید. ضمن اینکه اصلاح نظام سلامت و ایجاد زیر ساختهای ضروری برای استقرار نظام جامع نگر و سلامت محور، می بایست در تنظیم اولویتهای بودجه نویسی سال ۹۸ از مهمترین مسائل تحت توجه قرار داشته باشند. لذا از شما اساتید محترم استدعا میشود با عنایت به نامه آقای دکتر گل علیزاده و نامه حاضر هیات رییسه مجمع عمومی، تدابیر لازم را اندیشیده و دستورات ضرور صادر بفرمایید.

 

هیات رییسه مجمع عمومی سازمان

۱۳۹۷/۰۹/۰۸