توضیحات روابط عمومی درخصوص مطالب مربوط به انتخاب رییس کل سازمان

توضیحات روابط عمومی درخصوص مطالب مربوط به انتخاب رییس کل سازمان

توضیحات روابط عمومی درخصوص مطالب مربوط به انتخاب رییس کل سازمان

مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام پزشکی کشور بیست و ششم بهمن ماه برای انتخاب رییس کل جدید سازمان تشکیل جلسه می دهد.

پیرو مباحث مطرح شده در فضای مجازی درخصوص برگزاری مجع عمومی روابط عمومی سازمان نظام پزشکی توضیحاتی را در این زمینه منتشر کرد:

بدنبال درج مصاحبه و خبر مربوط به این انتخابات، به عنوان توضیحات تکمیلی، اداره کل روابط عمومی سازمان موارد ذیل را متذکر می گردد:

مجمع عمومی نظام پزشکی در مورخ 26 بهمن ماه سال جاری بصورت فوق العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به انتخاب رییس کل اقدام خواهد کرد.

چگونگی کاندیداتوری و تبلیغات و زمان آنها از هیات محترم نظارت بر انتخابات نظام پزشکی استعلام شده که به محض حصول پاسخ، منعکس خواهد شد.

شایان ذکر است که پس از رای گیری و شمارش آرا و طی شدن تشریفات قانونی، مطابق قانون کاندیدای واجد بیشترین رای، جهت دریافت حکم ریاست سازمان به رییس جمهور معرفی می گردد.

ضمنا مطالبی که بر خلاف این امر در فضای مجازی منتشر می شود مورد تایید نبوده و نقطه نظرات رسمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیست.

۱۳۹۷/۱۰/۲۶