فراخوان شناسایی سامانه های اطلاعاتی مدیریت مطب

فراخوان شناسایی سامانه های اطلاعاتی مدیریت مطب

فراخوان شناسایی سامانه های اطلاعاتی مدیریت مطب

مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در نظر دارد نسبت به شناسایی ، ارزیابی و صدور گواهی برای سامانه های مذکور مطابق با استانداردهای مورد نظر از طریق این فراخوان اقدام نماید.
 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی به اطلاع کلیه شرکت های داخلی توسعه دهنده سامانه اطلاعاتی مدیریت مطب (نرم افزار نسخه نویسی مطب ) می رساند مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در نظر دارد در راستای تحقق نظام ارجاع و توسعه کاربری نسخه الکترونیک در نظام سلامت کشور ، نسبت به شناسایی ، ارزیابی و صدور گواهی برای سامانه های مذکور مطابق با  استانداردهای مورد نظر از طریق این فراخوان اقدام نماید.

همکاران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه فرمایند.

لینک فراخوان : http://farakhan.irimc.org

پست الکترونیک جهت ارسال مدارک :  farakhan@irimc.org

مهلت ثبت تقاضا : شنبه 4 اسفند ماه 1397

۱۳۹۷/۱۱/۱۷