تداخلات بین رشته‌ای در شورای عالی نظام پزشکی رسیدگی می‌شود

تداخلات بین رشته‌ای در شورای عالی نظام پزشکی رسیدگی می‌شود

تداخلات بین رشته‌ای در شورای عالی نظام پزشکی رسیدگی می‌شود

نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که سازمان نظام پزشکی به عنوان خانه صنفی پزشکان اعتراضات گروههای مختلف پزشکی را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: برای بررسی تداخلات بین رشته‌ای کمیسیونی در شورای عالی نظام پزشکی تشکیل و به موارد مطروحه رسیدگی می شود.

دکتر علیرضا اسپید نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که در سال 76 مجلس ماده واحده ای برای تداخلات بین رشته ای تصویب نموده است، اظهار کرد: بر اساس این ماده واحده سازمان نظام پزشکی موظف شده است تا ظرف مدت شش ماه آئین نامه ای را تدوین کند مبنی بر این که وظایف و صلاحیت حرفه های پزشکی را مشخص نموده و در موارد تعارضات بین رشته ای طبق آئین نامه عمل شود و در صورت عدم اقدام سازمان نظام پزشکی جهت تدوین آئین نامه، وزارت بهداشت موظف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی اقدام به تهیه و یا اصلاح آئین نامه های لازم کند.

وی با اشاره به اینکه  تاکنون سازمان نظام پزشکی این آئین نامه را تدوین نکرده است ، افزود: وزارت بهداشت هم اقدامی را در این زمینه انجام نداده است، بنابراین گروههای مختلف با بروز هر نوع تداخل اقدام به اعتراض جلوی وزارتخانه نموده و تعارضات را بیرونی و رسانه ای کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه باید یکسری زیرساختها برای نوشتن آئین نامه تداخلات بین رشته ای فراهم شود، ادامه داد: باید استاندارد هر خدمت در هر رشته ای مشخص شود تا معلوم باشد که چه کسانی با چه تجهیزاتی مجاز به انجام اقدامات درمانی در حیطه تخصصی خود هستند که این امر باید منطبق بر کوریکولوم آموزشی منحصر به هر رشته باشد.

دکتر اسپید همچنین به بحث نظارت و اعتبار بخشی در تداخلات بین رشته ای اشاره کرد و گفت: با پیشرفت علم پزشکی استفاده از ابزار و تجهیزات به فراخور  نیاز هر رشته رو به افزایش است و این امر نیاز به نظارت جدی دارد تا مشخص شود هر خدمت توسط چه تجهیزاتی و با حضور کدام کادر درمانی روی بیمار انجام می شود.

 

وی با اشاره به اینکه تداخلات بین رشته ای همواره وجود داشته و باید برای رفع آن راهکار اساسی ارائه دهیم، تصریح کرد: اعتراض و تجمع به تنهایی راهکار رفع مشکلات نیست بلکه باید با گفتمان و مذاکره بین گروههایی که با یکدیگر  اختلاف دارند به نتیجه مطلوب دست یافت.

نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد : سازمان نظام پزشکی به عنوان خانه صنفی پزشکان هر نوع اعتراض را شنیده و با گفت و گو و مذاکره به حل و فصل اختلافات می پردازد که در این راستا کمیسیون مشورتی تنظیم روابط و تعیین حدود صلاحیت حرف پزشکی جهت مطالعات کارشناسی و ارائه راه حل به شورای عالی نظام پزشکی تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه کارشناسی کمیسیون به شورای عالی منعکس شده و شورای عالی در مورد آن تصمیم گیری می نماید که اخیراً نیز جهت بررسی اختلافات بین دو رشته کارگروهی متشکل از سه نماینده وزارت بهداشت، سه نماینده از شورای عالی و معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تشکیل و با حضور نمایندگان گروههای معترض به بحث و بررسی در خصوص تداخلات موجود پرداخته و مشکل را بر اساس قوانین و آئین نامه های ذیربط حل و فصل می کند.

دکتر اسپید در پایان یاد آور شد: افراد صاحبنظر در کارگروهها برای رفع تداخلات بین رشته ای حضور دارند و هر جا لازم باشد کارگروههای دیگری برای رفع مشکل موجود بین دو گروه تشکیل خواهد شد تا با گفتمان و مذاکره به حل و فصل مشکلات بپردازند.

انتهای پیام

۱۳۹۷/۰۸/۰۳